Chemia

nieczystości szkodliwe

Posted on 04/11/2020 9:49pm
odpady niebezpieczne
Author: onnola
Source: http://www.flickr.com
Nieczystości niebezpieczne to te nieczystości, jakie ze względu na własne pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, różne cechy i warunki stanowią niebezpieczeństwo dla życia, albo zdrowia ludzi, czy też dla otoczenia. Zdołają także ujawniać własności zapalne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi potrzebuje ścisłego prowadzenia i wyjątkowej kurateli.
Read more >>