recyrkulacja

Utylizowanie odpadów szkodliwych dla otoczenia jako baza do ochrony środowiska naturalnego.

Posted on 15/10/2020 9:28am
Wywóz odpadów
Author: Arvell Dorsey Jr.
Source: http://www.flickr.com
Tego typu zanieczyszczenia, jakie po dostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić dla niego zagrożenie określa się odpadami niebezpiecznymi. Zanieczyszczenia te są palne, a więc zdatne na samozapłon. Mogą charakteryzować się również utlenianiem, przez negatywny wpływ na przeróżne budynki. Zwykle odpady niebezpieczne cechują się reaktywnością chemiczną, mogą wówczas wybuchać lub wydzielać gazy toksyczne.
Read more >>