recyrkulacja

Utylizowanie odpadów szkodliwych dla otoczenia jako baza do ochrony środowiska naturalnego.

Posted on 23/11/2022 7:17am
Wywóz odpadów
Author: Arvell Dorsey Jr.
Source: http://www.flickr.com
Takie odpady, jakie po dostaniu się do środowiska naturalnego mogą być dla niego zagrożeniem nazywa się zanieczyszczeniami niebezpiecznymi. Zanieczyszczenia te pozostają łatwe do spalenia, a więc zdatne na samozapłon. Mogą wyróżniać się też utlenianiem, poprzez negatywny wpływ na przeróżne budynki. Zwykle zanieczyszczenia niebezpieczne cechują się reaktywnością chemiczną, mogą wtedy wybuchać lub wydzielać gazy toksyczne.
Read more >>